چاپ 

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

قیمت ها شکسته شد

در راستای ارتقاء سطح کمی-کیفی خدمات تصمیم بر آن شد تا نسبت به ارائه خدمات با کاهش شدید تعرفه ها و با اعمال شرایط ویژه اقدام نماییم. این طرح به

 موازات خدمات اصلی (خدمات با تعرفه عادی) اجرا می شود؛ به دیگر سخن، کاربران و مخاطبان گرامی ترشیز وب می توانند مطابق میل خود از خدمات اصلی و یا خدمات این طرح بهره مند شوند. لازم به ذکر است ارائه این خدمات مطابق با شرایط و ضوابط مربوطه اجرا خواهد شد.

هر هفته یکی از این خدمات معرفی خواهد شد که می توانید با مراجعه به وبسایت از آن مطلع شوید.